Prípadová štúdia vs vyriešená prípadová štúdia

Prípadová štúdia je dôležitou metódou vykonávania výskumu a je neoddeliteľnou súčasťou každého akademického písania. Prípadová štúdia sa môže týkať spoločnosti, udalosti, jednotlivca alebo skupiny ľudí. Používa sa na identifikáciu problémov a potom sa snaží nájsť odpovede alebo vysvetlenia k týmto odpovediam ako súčasť projektu. Od pôvodného výskumu sa líši tým, že sa obmedzuje na predmet výskumu a nepotrebuje odkazy ani citácie, ako sú tie, ktoré sú potrebné vo výskumnom dokumente. Potrebuje však riadny úvod a záver, ktorý sa snaží nájsť odpovede na problémy, ktoré prípad predstavuje. Po dokončení sa prípadová štúdia stáva riešenou prípadovou štúdiou a používa sa na školenie a informovanie zamestnancov v mnohých odvetviach. Slúži ako referencia pre stážistov vo všetkých študijných odboroch, ako sú lekárstvo, právo, jurisprudencia, obchodná správa, polícia atď.

Riešené prípadové štúdie, najmä pre študentov obchodu a manažmentu, slúžia ako súčasť vzdelávacieho procesu, ktorý ich pripravuje na brúsenie v priemysle. Náhly a fenomenálny vzostup a úspech spoločností, ako sú Microsoft, Apple, Lenovo a Dell, sa učia a citujú študentov správy, aby boli oboznámení s rôznymi cestami, ktoré tieto spoločnosti podnikli, aby dosiahli vrchol vo svojich oblastiach. Úžasný úspech dabbawalas v Bombaji, ktorý je dodávateľom obedových tiffínov stovkám tisícov ľudí zamestnaných v rôznych spoločnostiach v meste Bombaj, sa použil ako vyriešená prípadová štúdia na výučbu študentov o rôznych procesoch riadenia (riadenie dodávateľského reťazca), ktoré môžu byť použité za rôznych okolností. Prípadové štúdie o mimoriadnych osobách, ktoré sa v ich odbore dostali z ničoho na vrchol, tiež slúžia ako inšpirujúci materiál pre študentov.

Súvisiace odkazy:

Rozdiel medzi prípadovou štúdiou a výskumom