pygame verzus pyglet


Odpoveď 1:

Vďaka za A2A

Pyglet aj Pygame sú dostupné na

PyPi.python.org

čo znamená, že na ich inštaláciu by ste mali byť schopní použiť iba pip.

Nehovoríte o tom, na ktorej platforme sa nachádzate, preto vám odporúčame skontrolovať ich dokumentáciu, aby ste si boli istí podrobnosťami

  • Pygame: GettingStarted -
  • Pygame: Inštalácia - pyglet v1.2.4

Dôrazne odporúčame, aby ste pracovali vo virtuálnom prostredí a ako tlmočníka používali Python 3.6 alebo vyšší.

Inštrukcie k inštalácii Pygame sú trochu divné (vôbec sa nespomínajú o pipovi) a pokus o pip na mojom Macbooku spôsobil chybu (chýba „SDL.h“), čo znamená, že musíte najprv nainštalovať vývojovú knižnicu SDL.

Postup na to je opísaný v

Problém s inštaláciou pygame v systéme Mac OS

Odpoveď 2:

Pozrite sa na odpoveď Keitha Derricka, ktorá je lepšia.

STARÁ ODPOVEĎ:

V príkazovom riadku:

nainštaluj pygamepip nainštaluj pyglet

V systéme Linux:

sudo apt nainštalujte python-pygamesudo apt nainštalujte python-pyglet